Lom Bezedná [ Důl, šachta nebo štola ]

Lom Bezedná - informace z encyklopedie