Návesní skála [ Vodní plocha ]

Návesní skála - informace z encyklopedie